SON MOIX NO CRIDA TURISTES

Diu la nota del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.cat): “El Consell de Mallorca i el RCD Mallorca han establert un acord de patrocini per a la pròxima temporada 2022-2023 per seguir lligant l’illa a una destinació de turisme esportiu i a competicions d’alt nivell, que, a més de donar continuïtat a un acord anterior per mantenir la denominació de Visit Mallorca Estadi, també inclou diverses accions de promoció i publicitat relacionades amb l’equip mallorquinista, tant al mercat espanyol com a l’internacional.

És un acord de patrocini impulsat per la Fundació Mallorca Turisme, que ascendeix a 1,5 milions d’euros (sense IVA) i en el qual també participen el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma, que hi fan una aportació de 500.000 € i 250.000 €, respectivament, sobre la quantitat total”.

A la nota no queda clar que es refereix a l’estadi on juga el Mallorca, que és Son Moix, el nom de la possessió en la qual es va edificar i que ara és sòl públic del municipi de Palma.

Així, el RCD Mallorca és un club esportiu privat, propietari del nord-americà Robert Sarver, que juga gratuïtament a l’estadi públic de Son Moix. Així, es dona la paradoxa –es permet qualificar-la de qualsevol altra manera- que l’Ajuntament de Palma paga al RCD Mallorca 250.000 euros per canviar el nom d’una instal·lació esportiva completament seva. I d’aquesta manera, el RCD Mallorca, enlloc de pagar a l’Ajuntament de Palma per usar en exclusiva l’estadi de Son Moix, cobra aquesta doblerada del propietari de l’estadi. Això són negocis!

D’altra banda, per als polítics illencs més cosmopolites (esdevinguts operadors turístics de primer ordre) Son Moix no serveix per fer venir gent a l’illa de Mallorca. És un nom vulgar, propi dels rucs que es proclamen fills de la terra, impropi per al turisme. Per tant, rebategem-lo amb un nom que s’escaigui a la promoció a gran escala que es vol fer, si ho hem de deduir de la milionada que s’hi dedicarà: Visit Mallorca Estadi.

Quina vergonya i quin ridícul! Son Moix no crida turistes…

Uns governants-promotors turístics molt i molt cosmopolites que inverteixen xifres de mareig per anar en contra dels veritables interessos de Mallorca, que comencen per servir la cultura pròpia.